بتاسهم
1399/08/18
08:24
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي توليد محور خودرو(خمحور)و سرمايه گذاري استان خراسان جنوبي(وسخراج)مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتي مي باشند

به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های تولید محور خودرو(خمحور)و سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی(وسخراج)مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی می باشند


انتهای خبر

0
0