تحلیل با سید علی محسنی
1399/08/21
19:08
پیش گشایش بازار بورس به 15 دقیقه کاهش یافت @Mr1bourse

پیش گشایش بازار بورس به ۱۵ دقیقه کاهش یافت


@Mr۱bourseانتهای خبر

0
0