کدال۳۶۰
1399/10/07
10:29
#حسینا #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/09/30 ▪️ شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/09/30 معادل 92...

#حسینا


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰▪️ شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ معادل ۹۲۱,۰۹۰ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱۲۳٪ افزایش داشته است.▪️«حسینا» با سرمایه ثبت شده ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۵,۷۶۶,۰۲۴ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۷٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۱۰-۰۷ ۱۰:۲۹:۴۷ (۷۰۵۹۱۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0