نوآوران امین
1399/10/07
15:53
سیمان شرق (#سشرق) گزارش #فعالیت_ماهانه (#آذر_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰(اصلاحیه) سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ⭕️کاهش (۷.۰۱) درصدی...

سیمان شرق (#سشرق)گزارش #فعالیت_ماهانه (#آذر_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰(اصلاحیه)سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱⭕️کاهش (۷.۰۱) درصدی فروش آذر ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۵۲.۸ درصدی فروش آذر ۱۳۹۹ در مقایسه با آذر ۱۳۹۸


✅رشد ۶۴.۳۴ درصدی فروش ۳ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0