سهم گلچین
1399/11/12
09:33
در این دقایق با افزایش عرضه در کلیت بازار شاهد فاصله گرفتن برخی از سهم ها از جمله بزرگان شاخص ساز از سقف قیمت روزانه هستیم.

در این دقایق با افزایش عرضه در کلیت بازار شاهد فاصله گرفتن برخی از سهم ها از جمله بزرگان شاخص ساز از سقف قیمت روزانه هستیم.


انتهای خبر

0
0