بورس۲۴
1401/01/30
12:41
سهامداران «ثاخت» در جریان عملکرد شرکت باشند

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ،شرکت بین المللی توسعه ساختمان در ۶ ماهه منتهی به اسفند سودی معادل ۲۳ ریال برای هر سهم شناسایی نمود.

سهامداران «ثاخت» در جریان عملکرد شرکت باشند

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت بین المللی توسعه ساختمان در ۶ ماهه منتهی به اسفند سودی معادل ۲۳ ریال برای هر سهم شناسایی نمود. این در حالی است که در دوره مشابه قبل زیان محقق کرده بود.


ثاخت در نیمه نخست درآمد عملیاتی ۵۲ میلیارد تومانی داشت تا سود ناخالص این شرکت به ۴۵ میلیارد تومان بالغ شود. سود عملیاتی این شرکت نیز افزایش ۸۷ درصدی داشت و به ۳۳ میلیارد تومان رسید.


ثاخت
انتهای خبر

0
0