پارسیس تحلیل
1399/10/07
09:58
نبض ما سهام بزرگ ، بعد از ریزشهای زیاد ، الان در شرایط معاملاتی بهتری قرار گرفته اند، فولاد و بانک ملت و پالایشی ها مثبت شدند، نکته مهم این است ...

نبض ماسهام بزرگ ، بعد از ریزشهای زیاد ، الان در شرایط معاملاتی بهتری قرار گرفته اند، فولاد و بانک ملت و پالایشی ها مثبت شدند،نکته مهم این است که اکثر شرکتهای سرمایه گذاری و حقوقی، بودجه ی سال ۹۹ خود را پوشش داده اند اینکه مدیران آنها اصرار بر فروش در قیمتهایی دارند که هیچ تطابقی با واقعیت های بنیادی شرکتها ندارد، جای بسی تامل است مگر اینکه بخواهند آن میراث (پرتفوی شرکت خودشان که به لطف رشد بازار، بهای تمام شده ی خیلی پایینی دارد) را به حراج بگذارند و زمین سوخته تحویل مدیران بعدی دهند.کانال تحلیلی پارسیس

انتهای خبر

0
0