همفکران
1401/05/31
15:32
#کدال #شفاف_سازی #ولساپا 📌انعقاد قرارداد مهم موضوع: واگذاری خودرو های تولیدی خودرو ساز به متقاضیان در قالب قرارداد های اجاره بشرط تملیک و فروش ...

#کدال


#شفاف_سازی


#ولساپا📌انعقاد قرارداد مهمموضوع: واگذاری خودرو های تولیدی خودرو ساز به متقاضیان در قالب قرارداد های اجاره بشرط تملیک و فروش اقساطی توسط لیزینگ رایا سایپاشرح: عطف به افشای تعیین تکلیف بدهی شرکت سایپا دیزل به شرکت سایپا ازطریق عقد توافقنامه سه جانبه و همچنین تسویه بخشی از مطالبات شرکت لیزینگ رایان سایپا مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹و عطف به مطالبات شرکت سایپا از شرکت سایپا دیزل به مبلغ ۷.۵۷۰ میلیارد ریال توافق گردید مبلغ مذکور به شرکت لیزینگ رایان سایپا منتقل و معادل همین مبلغ از بدهی شرکت سایپا کسر شده و در دفاتر طرفین ثبت گردد . همچنین جهت تسویه بدهی شرکت سایپا دیزل به شرکت لیزینگ رایان سایپا توافق گردید شرکت سایپا دیزل طی قرارداد جداگانه ازطریق واگذاری خودروهای تجاری به شرکت لیزینگ رایان سایپا به قیمت روز و در چارچوب عملیات لیزینگ اقدام نماید. این قرارداد در راستای توافقنامه ذکر شده می باشد و شامل موارد زیر می باشد: ۱-بهای خودرو های موضوع قرارداد بر مبنای قیمت مصوب خودرو ساز و حسب نامه صادره دائر بر معرفی متقاضی به لیزینگ می باشد. ۲-تسهییلات قابل اعطا به متقاضیان بر اساس شرایط و ضوابط لیزینگ می باشد. ۳-مبلغ کل قرارداد عبارت است از مانده بدهی خودرو ساز در دفاتر مالی که خودرو ساز با امضای این قرارداد اقرار به دریافت مبلغ تسهیلات به متقاضیان خودرو از لیزینگ می نماید. ۴-حداکثر نرخ تسهیلات اعطائی به مشتریان معرفی شده از جانب خودرو ساز ۲۱ درصد می باشد ۵-در صورت عدم معرفی مشتری در طول مدت قرارداد از جانب خودرو ساز لیزینگ برای مانده دین خودروساز معادل ۲۶ درصد سود سالیانه محاسبه می نماید که خودرو ساز متعهد می باشد کل مبلغ محاسبه شده در پایان دوره به حساب لیزینگ منظور نماید.


Hamfekran.com


@Agahmoshaverانتهای خبر

0
0