بورس۲۴
1401/03/28
15:06
«فنورد» و تغییر در ترکیب تولید

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت نورد و تولید قطعات فولادی اعلام نمود علت تغییر تولید قطعی برق اعلام شده توسط شرکت برق منطقایی تهران میباشد.

«فنورد» و تغییر در ترکیب تولید

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت نورد و تولید قطعات فولادی اعلام نمود علت تغییر تولید قطعی برق اعلام شده توسط شرکت برق منطقایی تهران میباشد.

فن
انتهای خبر

0
0