همفکران
1399/08/12
15:20
https://bit.ly/2DTOTXB #گزارش_روز 📌بازار بر پاشنه حقوقی ها ✅بازار بی رمق و کم حجمی را در این روزها نظاره گریم. امروز بازار با بازگشت خودرو به گر...

https://bit.ly/۲DTOTXB


#گزارش_روز📌بازار بر پاشنه حقوقی ها✅بازار بی رمق و کم حجمی را در این روزها نظاره گریم. امروز بازار با بازگشت خودرو به گردونه معاملات توانست متعادل دنبال شود؛ به راستی که خودرو تا حدودی ناجی بازار امروز بود. شروع امروز منفی و پر عرضه بود اما دیری نگذشت که با آمدن پیام بازگشایی نماد ایران خودرو ورق معاملاتی برگشت و شاهد افزایش نسبی تقاضا در اکثریت نمادها بودیم...📣 جزییات گزارش امروز بازار سهام را در همفکران بخوانید


👇👇https://b۲n.ir/۸۳۸۸۲۵انتهای خبر

0
0