خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1399/11/10
19:30
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی | #وخارزم | 📆 1399/11/10 🔹خالص ارزش روز دارایی ها : 🔹NAV: 20,407 🔸قیمت پایانی سهم در بازار : 🔸PRICE: 8,870 ♦️قی...

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی | #وخارزم |📆 ۱۳۹۹/۱۱/۱۰🔹خالص ارزش روز دارایی ها :🔹 NAV: ۲۰,۴۰۷🔸قیمت پایانی سهم در بازار :🔸 PRICE: ۸,۸۷۰
♦️قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها :♦️ P/NAV: ٪۴۳➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0