موج مثبت Positive Wave
1399/09/30
09:45
در سهم خوب سهامداری کنید (در صورتی که تمام تحلیل ها و بررسی ها رو انجام دادید) از این شاخه به اون شاخه نپرید فکر میکنی که سهم همسایه غازه و همش د...

در سهم خوب سهامداری کنید (در صورتی که تمام تحلیل ها و بررسی ها رو انجام دادید)از این شاخه به اون شاخه نپریدفکر میکنی که سهم همسایه غازه و همش داره رشد میکنه

انتهای خبر

0
0