نوآوران امین
1399/08/11
12:40
تامین سرمایه تمدن (#تمدن) گزارش #فعالیت_ماهانه (#مرداد_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ⭕️ درآمد شناسایی ش...

تامین سرمایه تمدن (#تمدن)گزارش #فعالیت_ماهانه (#مرداد_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰⭕️ درآمد شناسایی شده طی دوره یک ماه ۱۳۹۹/۰۵/۳۱، (۶۸) درصد پایینتر از متوسط درآمد شناسایی شده طی ۳ ماه گذشته بوده است.


✅ متوسط درآمد ماهیانه شناسایی شده طی ۴ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ بالغ بر ۱,۸۹۹,۴۸۹ میلیون ریال بوده، درحالی که متوسط درآمد ماهیانه شناسایی شده طی ۱۲ ماهه سال گذشته بالغ ۵۷۳,۶۱۱ میلیون ریال بوده ایست.


⏹ درآمد شناسایی شده طی دوره ۱ ماهه ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ بالغ بر ۷۱۴,۶۳۴ میلیون ریال می باشد.


⏹ جمع درآمد شناسایی شده ۴ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ بالغ بر ۷,۵۹۷,۹۵۶ میلیون ریال میباشد.تحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0