کدال۳۶۰
1401/06/02
16:33
#فسا آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده شرکت پتروشیمی فسا 1401-06-02 16:34:57 (928928) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @Codal360_ir

#فسا


آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده شرکت پتروشیمی فسا۱۴۰۱-۰۶-۰۲ ۱۶:۳۴:۵۷ (۹۲۸۹۲۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0