بااقتصاد
1400/09/13
22:29
«قاروم» افزایش ۹۱ درصدی سود خالص را ثبت کرد

قند ارومیه در دوره سه ماهه اول افزایش ۹۱ درصدی سود خالص را به ثبت رساند.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، قند ارومیه با سال مالی منتهی به تیرماه ، در دوره ۳ماهه منتهی به پایان مهرماه با درآمد عملیاتی ۱۱۳.۵ میلیارد تومان و بهای تمام شده ۹۲.۴ میلیارد تومان به ترتیب افزایش ۱۰۳ و ۱۳۵ درصدی در قیاس با دوره مشابه پارسال داشته است.


مقدار فروش قاروم رشد ۱۵ درصدی را نسبت به دوره سه ماهه قبل ثبت کرده است.


سود ناخالص با رشد ۲۷ درصدی به رقم ۲۱ میلیارد تومان رسیده و سود عملیاتی با رشد ۲۵ درصدی برابر ۱۸ میلیارد تومان بوده است.


سودخالص قاروم افزایش ۹۱ درصدی را با رقم ۱۴.۶ میلیارد تومان نشان می‌دهد و سود خالص به ازای هر سهم برابر ۸۵.۲ تومان در دوره سه ماهه محقق شده است.انتهای خبر

0
0