اسمارت بورس
1399/09/07
14:54
متانول و LPG 🔹در مقایسه 4 سهم #شفن , # زاگرس , #پارس و #شخارک از ابتدای سال 1399 بیشترین رشد قیمت برای #شفن با 161.05% و کمترین رشد قیمت برای #شخا...

متانول و LPG🔹در مقایسه ۴ سهم #شفن , # زاگرس , #پارس و #شخارک از ابتدای سال ۱۳۹۹ بیشترین رشد قیمت برای #شفن با ۱۶۱.۰۵٪ و کمترین رشد قیمت برای #شخارک با ۸۱.۰۷٪ بوده است .🌀انتهای خبر

0
0