بتاسهم
1399/10/04
20:56
#کچاد روند خوب خود در 3 ماهه اخیر را با گزارشی شبیه گزارش ابان تکمیل کرد و 25966 میلیارد ریال فروش داشته است . جمع فروش به 152483 میلیارد ریال رسی...

#کچاد روند خوب خود در ۳ ماهه اخیر را با گزارشی شبیه گزارش ابان تکمیل کرد و ۲۵۹۶۶ میلیارد ریال فروش داشته است . جمع فروش به ۱۵۲۴۸۳ میلیارد ریال رسیده است .


انتهای خبر

0
0