آتی کالا
1399/08/18
08:00
طلای سرخ با عبور از محدوده مقاومتی 8200-8400 و در صورت شکست 8600، روند صعود را ادامه خواهدداد و هدف بعدی 8900 را دنبال خواهد کرد و برای اصلاح با مح...

طلای سرخ با عبور از محدوده مقاومتی ۸۲۰۰-۸۴۰۰ و در صورت شکست ۸۶۰۰، روند صعود را ادامه خواهدداد و هدف بعدی ۸۹۰۰ را دنبال خواهد کرد و برای اصلاح با محدوده حمایتی ۸۰۰۰-۸۲۰۰ مواجه است.@parvintorki


https://t.me/Donyaye_Atiانتهای خبر

0
0