بتاسهم
1399/09/06
22:41
افت نرخ بازدهی اسناد خزانه اسلامی با بهبود شرایط بورس و کاهش نرخ بین بانکی در پایان 5 آذر 1399، میانگین نرخ بازدهی اخزا به 19درصد رسید. لازم به ت...

افت نرخ بازدهی اسناد خزانه اسلامی با بهبود شرایط بورس و کاهش نرخ بین بانکیدر پایان ۵ آذر ۱۳۹۹، میانگین نرخ بازدهی اخزا به ۱۹درصد رسید. لازم به توضیح است که میانگین نرخ بدون ریسک ۹۰ روزه به عدد ۱۷رسیده است./کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0