کدال۳۶۰
1401/06/02
08:06
#ولصنم #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/05/31 ▪️ شرکت لیزینگ صنعت و معدن طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/05/31 معادل 200,441 میلیون...

#ولصنم


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱▪️ شرکت لیزینگ صنعت و معدن طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ معادل ۲۰۰,۴۴۱ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۲۰۴٪ افزایش داشته است.▪️«ولصنم» با سرمایه ثبت شده ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۸ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ مبلغ ۱,۴۲۹,۵۹۶ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶۸٪ افزایش داشته است.۱۴۰۱-۰۶-۰۲ ۰۸:۰۶:۴۸ (۹۲۸۱۳۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0