کافه بورس
1399/10/29
10:41
#آریا آریاساسول با سرمایه جدید طی گزارش 9 ماهه خود موفق به تحقق سود 786 تومانی به ازای هر سهم شده است حرکت قیمتی پلی اتیلن سبک این شرکت در انته...

#آریاآریاساسول با سرمایه جدید طی گزارش ۹ ماهه خود موفق به تحقق سود ۷۸۶ تومانی به ازای هر سهم شده استحرکت قیمتی پلی اتیلن سبک این شرکت در انتهای مهر به ماه از ۱۱۵۰ دلار به سمت ۱۳۵۰ دلار باعث رشد سودآوری این شرکت طی این دوره شده است.به نظر می رسید آریا طی گزارش ۱۲ ماهه توانایی تحقق سود ۱۱۵۰-۱۱۸۰ تومانی را به ازای هر سهم داشته باشد.۹۹/۱۰/۲۹

انتهای خبر

0
0