بهنام صمدی
1401/03/01
12:26
دلیل اینکه قاروم ۲۶۵ بسته شده و درصد رشدش این قدر بالاست اینکه تقسیم سود داشته و ا قیمت تئوریکش کم شده در واقع این بازگشایی از یک ریال محاسبه شده!...

دلیل اینکه قاروم ۲۶۵ بسته شده و درصد رشدش این قدر بالاست اینکه تقسیم سود داشته و ا قیمت تئوریکش کم شدهدر واقع این بازگشایی از یک ریال محاسبه شده!


@BehnamSamadi_ir

انتهای خبر

0
0