بورس۲۴
1399/09/23
00:00
رای مثبت مجمع بیسکویت گرجی به افزایش سرمایه

جلسه مجمع فوق العاده شرکت بیسکوییت گرجی با حضور اکثریت سهامداران، اعضای هییت مدیره، مدیرعامل، نماینده سازمان بورس و بازرس ...

انتهای خبر

0
0