ایبنا
1399/11/09
18:46
همتی در شورای هماهنگی بانکهای استان فارس تاکید کرد؛ 📌ضرورت شفافیت اطلاعات نظام بانکی 🔸جلسه شورای هماهنگی بانکهای استان فارس با حضور رییس کل بانک ...

همتی در شورای هماهنگی بانکهای استان فارس تاکید کرد؛📌 ضرورت شفافیت اطلاعات نظام بانکی🔸جلسه شورای هماهنگی بانکهای استان فارس با حضور رییس کل بانک مرکزی و جمعی از معاونین و مدیران کل این بانک برگزار شد.🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر همتی در این نشست با تاکید بر ضرورت شفاف سازی اطلاعات نظام بانکی، گفت: همسو با اقدامات بانک مرکزی برای شفاف سازی و انضباط نظام پولی کشور، بانک ها در استانها باید اطلاعات خود را به طور شفاف به استانداری ها اعلام کنند که این شفافیت نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد.🔸وی افزود: نسبت میزان سپرده های بانکی بین تهران و شهرستانها به صورت ۵۰-۵۰ است و ارایه تسهیلات نیز به همین نسبت بین تهران و شهرستانها انجام می شود؛ البته این تناسب باید به تفکیک استانها نیز رعایت شود و میزان تسهیلات ارایه شده در هر استان متناسب با میزان جذب سپرده ها در آن استان باشد.🔹رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: تامین مالی ۱۰۵ پروژه استان فارس که بیش از ۹۰ درصد پیشرفت داشته اند باید توسط بانک های استان انجام شود و این پروژه ها هرچه سریعتر به بهره برداری برسند.🔸همتی ادامه داد: در راستای جهش تولید بانک ها بایستی حتی الامکان منابع خود را به سمت واحدهای تولیدی هدایت کنند که این امر اثر مثبتی در رشد اقتصادی خواهد داشت.

انتهای خبر

0
0