سهامیاب - آموزش بورس
1399/10/09
18:28
گروه صنعتی و معدنی زرین #فزرین #فگستر #فتوسا اطلاعیه درج شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان (#فگستر از زیرمجموعه‌های #فزرین) در بازار دوم فرابورس ایران...

گروه صنعتی و معدنی زرین


#فزرین #فگستر #فتوسااطلاعیه درج شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان (#فگستر از زیرمجموعه‌های #فزرین) در بازار دوم فرابورس ایران


و


اطلاعیه درج شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (#فتوسا از زیرمجموعه‌های #فزرین) در بازار دوم فرابورس ایرانبزودی #فگستر و #فتوسا در فرابورس ایران عرضه اولیه خواهند شد.انتهای خبر

0
0