کدال۳۶۰
1399/12/05
14:49
#ثفارس #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/11/30 ▪ شرکت عمران و توسعه فارس طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/11/30 از محل واگذاری پروژه ه...

#ثفارس


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰▪ شرکت عمران و توسعه فارس طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ از محل واگذاری پروژه های خود درآمدی نداشته است که نسبت به عملکرد ۱ ماهه مشابه سال قبل تغییری نداشته است▪ ثفارس با سرمایه ثبت شده ۱,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۵ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ از محل واگذاری پروژه های خود مبلغ ۲۱۵,۹۲۲ میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل ۱۵٪ رشد داشته است۱۳۹۹-۱۲-۰۵ ۱۴:۴۹:۵۲ (۷۲۳۶۴۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0