آواتحلیل
1399/10/29
11:51
#بررسی_گزارش_کدال #غشهداب ✅ کشت و صنعت شهداب ناب خراسان با سرمایه جدید 104 میلیارد تومان سود محقق کرده ( 226 ریال به ازای هر سهم) که این رقم در ...

#بررسی_گزارش_کدال #غشهداب✅ کشت و صنعت شهداب ناب خراسان با سرمایه جدید ۱۰۴ میلیارد تومان سود محقق کرده ( ۲۲۶ ریال به ازای هر سهم) که این رقم در دوره مشابه سال قبل ۶۳ میلیارد تومان بوده است که ۶۳٪ رشد را نشان می دهد.✅غشهداب در پاییز به سود ۲۶ ریالی به ازای هر سهم رسید که این عدد در تابستان و بهار با سرمایه جدید به ترتیب ۱۳۴ و ۶۵ ریال بوده است.✅ غشهداب در پاییز ۷۸میلیارد تومان فروش داشته که رکورد فروش فصلی شرکت است و رشد ۵۶ درصدی نسبت به تابستان دارد.حاشیه سود ناخالص شرکت در پاییز ۱۵ درصد بوده که این عدد در تابستان ۲۰ درصد و در بهار ۱۶ درصد بوده است. سایردرآمد های غیرعملیاتی شرکت نسبت به تابستان ۸۶ درصد کاهش یافته است.📉غشهداب امروز در قیمت ۴۰۷ تومان صف فروش است و در ۳ ماه گذشته ۱۶ درصد افت داشته است...انتهای خبر

0
0