کامودیتی Commodities
1399/10/28
12:55
#نفت #آمریکا وزارت انرژی آمریکا میگوید که تولید نفت این کشور در سال 2021 = 11.1 میلیون بشکه در روز (متوسط) میباشد و این در حالی است که 79% از تعدا...

#نفت #آمریکا


وزارت انرژی آمریکا میگوید که تولید نفت این کشور در سال ۲۰۲۱ = ۱۱.۱ میلیون بشکه در روز (متوسط) میباشد و این در حالی است که ۷۹٪ از تعداد حلقه چاه نفت آمریکا طی بازه زمانی فوریه-اوت سال گذشته افت کرده است!رقم تولید سال جاری حدود ۱.۶ میلیون بشکه در روز از تولید ماه مارس سال گذشته (قبل از #کرونا) پایین تر بوده و این موضوع میتواند محرک واردات نفت آمریکا در سال جاری و دوره #بایدن باشدEIA production forecast is for ۱۱.۱ mmb/d average in ۲۰۲۱


despite ۷۹٪ drop in rig count from ۸۴۶ in February ۲۰۲۰ to ۱۸۱ in August ۲۰۲۰ @Commoditiesانتهای خبر

0
0