ایبنا
1399/09/18
13:08
🔻اظهارات سخنگوی دولت در خصوص متناسب سازی حقوق کارگران با تورم: 🔹فکر می کنم سوال دارای گزاره های نامرتبط است. آنچه در قانون بودجه تصویب شده برای ح...

🔻اظهارات سخنگوی دولت در خصوص متناسب سازی حقوق کارگران با تورم:🔹فکر می کنم سوال دارای گزاره های نامرتبط است. آنچه در قانون بودجه تصویب شده برای حقوق کارمندان دولت است و نه کارگران. اساسا دولت در خصوص حقوق کارگران در لایحه بودجه تصمیمی نمی گیرد.🔹افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان براساس پیش بینی تورم سال آینده توسط بانک مرکزی صورت گرفته است.🔹اعتبار پرداخت حقوق در سال ۱۸۷ هزار میلیارد تومان بوده که در بودجه ۱۴۰۰ به ۳۲۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. یعنی علاوه بر ۲۵ درصد افزایش حقوق، افزایش فوق العاده ویژه کارکنان در بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی شده است.🔹در زمینه حوزه سلامت نیز مقرر شده ۵۳ هزار نفر استخدام شود و فوق العاده ویژه حوزه سلامت ۱۵۰ درصد رشد داشته است.🔹همچنین همسازی سازی بازنشستگان لشکری و کشوری در سال ۹۹ انجام شده که از ۸۵ هزار اعتبار به ۱۴۵ هزار میلیارد رسیده است که ۷۰ درصد رشد داشته است.🔹قطعا دولت به شیوه های مختلفی به دنبال کاهش فشار از دوش حقوق بگیران ثابت است. اما حقوق کارگران براساس تصمیم شورای عالی کار بوده که معمولا اسفندماه با سه جانبه گرایی کارگران، کارفرما و دولت تصویب شده و ارتباطی با بودجه دولت ندارد.

انتهای خبر

0
0