اقتصاد آنلاین
1400/03/21
19:48
📌ایران حق رأی خود در سازمان ملل را مجدداً به دست آورد 🔹یک سخنگوی سازمان ملل متحد جمعه تصریح کرد ایران حق رأی خود در مجمع عمومی این سازمان را که به...

📌ایران حق رای خود در سازمان ملل را مجددا به دست آورد



🔹یک سخنگوی سازمان ملل متحد جمعه تصریح کرد ایران حق رای خود در مجمع عمومی این سازمان را که به دلیل عدم پرداخت بدهی تعلیق شده بود مجددا به دست آورده است.




انتهای خبر

0
0