بورس۳۶۵
1399/08/12
11:31
این نمودارها بدون اسم را قرار میدیم چون قصد معرفی هیچ سهمی را نداریم فقط صرفا جهت کسانی که بازار را با دلار مقایسه می‌کنند و فکر می‌کنند اگر بایدن ...

این نمودارها بدون اسم را قرار میدیم چون قصد معرفی هیچ سهمی را نداریم فقط صرفا جهت کسانی که بازار را با دلار مقایسه می‌کنند و فکر می‌کنند اگر بایدن پیروز شود چون دلار افت می کند بازار هم افت می کند . برادر افت دلار پیشخور شده چطور ثابت کنیم ؟


انتهای خبر

0
0