کدال۳۶۰
1401/01/10
11:08
#حآفرین #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/12/29 ▪️ شرکت ریل پرداز نو آفرین طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/12/29 معادل 400,018 میلیون...

#حآفرین


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹▪️ شرکت ریل پرداز نو آفرین طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ معادل ۴۰۰,۰۱۸ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۷٪ افزایش داشته است.▪️«حآفرین» با سرمایه ثبت شده ۷,۴۲۸,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۴,۴۲۷,۱۶۷ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸۰٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۱-۱۰ ۱۱:۰۹:۴۷ (۸۶۵۶۴۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0