کدال۳۶۰
1401/06/01
17:45
#ودانا صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (#حسابرسی_شده) (شرکت توسعه کسب و کار ونداد)(اصلاحیه) شرکت شرکت سرمایه گذاری دانایان ▪️ شرکت ...

#ودانا


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ( #حسابرسی_شده ) (شرکت توسعه کسب و کار ونداد)(اصلاحیه) شرکت شرکت سرمایه گذاری دانایان
▪️ شرکت شرکت سرمایه گذاری دانایان در دوره منتهی به به ازای هر سهم ۰ ریال سودی محقق نکرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰٪ تغییری نکرده است.▪️ «ودانا» با سرمایه ثبت شده ۰ میلیون ریال طی عملکرد ۰ ماهه منتهی به مبلغ ۰ میلیون ریال سودی محقق نکرده است.
۱۴۰۱-۰۶-۰۱ ۱۷:۴۵:۲۳ (۹۲۴۲۳۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0