کدال۳۶۰
1401/02/26
10:59
#ثفارس #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/01/31 ▪ شرکت عمران و توسعه فارس طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/01/31 از محل واگذاری پروژه...

#ثفارس


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
▪ شرکت عمران و توسعه فارس طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ از محل واگذاری پروژه های خود درآمدی نداشته است.
▪ ثفارس با سرمایه ثبت شده ۱,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۷ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ از محل واگذاری پروژه های خود مبلغ ۲۰,۲۰۱ میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل ۹۴٪ افت داشته است
۱۴۰۱-۰۲-۲۶ ۱۰:۵۹:۵۷ (۸۸۰۷۱۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0