بورس امروز
1399/08/11
13:55
‌‌❇ «غصینو» با قیمت هر سهم ۳۸ هزار و ۵۵ ریال کشف قیمت شد 🔹نماد «غصینو» با قیمت هر سهم ۳۸ هزار و ۵۵ ریال در بازار دوم فرابورس ایران کشف قیمت و گشای...

❇ «غصینو» با قیمت هر سهم ۳۸ هزار و ۵۵ ریال کشف قیمت شد🔹نماد «غصینو» با قیمت هر سهم ۳۸ هزار و ۵۵ ریال در بازار دوم فرابورس ایران کشف قیمت و گشایش نماد شد.🔗 ادامه ی مطلب...🆔انتهای خبر

0
0