اخبار شرکت‌ها و مجامع بورسی
1399/09/17
18:56
#بکاب ❇️ پیشنهاد هیئت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش_سرمایه شرکت صنایع جوشکاب یزد 🔹 سرمایه فعلی: 24,100 میلیون ریال 🔹 درصد افزا...

#بکاب


❇️ پیشنهاد هییت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش_سرمایه شرکت صنایع جوشکاب یزد🔹 سرمایه فعلی: ۲۴,۱۰۰ میلیون ریال🔹 درصد افزایش سرمایه: ۵۰۰٪🔹 مبلغ افزایش سرمایه: ۱۲۰,۵۰۰ میلیون ریال🔹 محل تامین افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی🔹 موضوع افزایش سرمایه: انجام طرح توسعه🔹 تاریخ تصویب هییت مدیره: ۱۳۹۹/۰۹/۱۷بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️


📣کانال اخبار مجامع
انتهای خبر

0
0