بورس۲۴
1401/03/10
11:14
"غفارس" در خصوص دستگاه چرن خریداری شده شفاف سازی کرد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس در خصوص دستگاه چرن خریداری شده شفاف سازی نمود .

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس در خصوص دستگاه چرن خریداری شده شفاف سازی نمود و اعلام کرد شرکت شیر پگاه فارس در اول شهریور ماه ۱۴۰۰ اقدام به خرید یکدستگاه چرن (تبدیل خامه به کره) دست دوم با طی تشریفات قانونی و احراز مالکیت، به مبلغ ۲۲ میلیارد ریال نمود. پس از مدتی شخص ثالثی ادعای مالکیت دستگاه را مطرح، که در ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ شرکت پگاه فارس مطلع شد رای به نفع شاکی فروشنده صادر و فروشنده دستگاه به رد مال محکوم گردیده است.


با توجه به اینکه دعوای کیفری فی مابین فروشنده دستگاه چرن به شرکت پگاه فارس و شخص ثالث مدعی مالکیت بوده ، شرکت پگاه فارس سمتی نداشته و جزء اصحاب دعوی نبوده است و به تبع آن هیچگونه ابلاغی به شرکت پگاه فارس انجام نشده است. لذا پس از اطلاع از صدور رای قطعی اقدامات حقوقی شامل اعتراض ثالث حکمی به دادگاه تجدید نظر تقدیم و در حال بررسی و پی گیری است . لازم به ذکر است از کل مبلغ دستگاه ، ۶۰٪ به میزان ۱۳.۲ میلیارد ریال به فروشنده پرداخت گردیده است.


غفارس
انتهای خبر

0
0