کانال افزایش سرمایه
1401/06/01
17:11
👆👈#وکبهمن #افزایش_سرمایه 🔶 پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه 🔸 سرمایه فعلی : 5,000,000,000,000 ریال 🔺 میزان افزا...

👆👈#وکبهمن #افزایش_سرمایه🔶 پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه🔸 سرمایه فعلی : ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال🔺 میزان افزایش سرمایه : ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال🔰 درصد افزایش سرمایه : ۱۰۰٪💬 موضوع افزایش سرمایه : حفظ رقابت پذیری و اجرای خط مشی شرکت و جلوگیری از خروج وجه نقد
🔷 محل تامین افزایش سرمایه :▪ سود انباشته💡 بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.۱۴۰۱/۰۶/۰۱ ۱۵:۵۷:۵۰مشاهده اطلاعیهمشاهده نماد


_________


، عرضه اولیه، پروکسی 👇[ اتصال به پروکسی‌‌تمام‌نت‌ها ]


Join ↯


/ Connect To proxy

انتهای خبر

0
0