کدال۳۶۰
1399/08/11
16:24
#کدما شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده 🔹 به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطل...

#کدما


شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده🔹 به استناد ماده ۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع می‌رساند پیرو اخبار منتشر شده در پایگاه خبری در سامانه کدال مبنی بر در ظن دستکاری بازار و اطلاعات صورتهای مالی ناشر به استحضار می رساند از تاریخ گزارشگری قبلی (صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ ) و همچنین مطابق گزارشات ماهانه ارسالی تا مقطع فعلی تغییر با اهمیتی در وضعیت مالی و عملکرد شرکت رخ نداده است همچنین🔹 بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.۱۳۹۹-۰۸-۱۱ ۱۶:۲۴:۴۸ (۶۸۸۷۰۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0