کانال عرضه اولیه ۱
1399/10/29
13:02
🔴👆👈 افزایش سرمایه Nهزار درصدی شستا و زیرمجموعه‌ها ✅دیشب تاپیکو پیرو ابلاغ هیات مدیره شستا، به مانند سایر هلدینگ‌ها رسما از تجدید ارزیابی خبر داد. ...

🔴👆👈 افزایش سرمایه Nهزار درصدی شستا و زیرمجموعه‌ها✅دیشب تاپیکو پیرو ابلاغ هیات مدیره شستا، به مانند سایر هلدینگ‌ها رسما از تجدید ارزیابی خبر داد.🔸👈 اما نکته بسیار مهم نامه تاپیکو این بود که مشخص شد در برنامه افزایش سرمایه شستا علاوه بر تجدید ارزیابی زمین، طبقه #سرمایه‌گذاری‌ها نیز در دستور کار این افزایش سرمایه‌ها می‌باشد.🔸👈حالا شستا و زیرمجموعه‌ها با پتانسیل افزایش سرمایه سنگین چندهزار درصدی از محل تجدید ارزیابی «زمین + سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت» روبرو هستند.


#شستا، #تاپیکو، #سفارس و... / اخبار بورسکانال عرضه اولیه 👇👇
انتهای خبر

0
0