کدال۳۶۰
1399/09/23
12:14
#زقیام_ آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه آگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده #دوره_12_ماهه منتهی به 1399/12/30 شرکت کشت و دام قیا...

#زقیام_


آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانهآگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت کشت و دام قیام اصفهان با فایل های پیوست منتشر شد۱۳۹۹-۰۹-۲۳ ۱۲:۱۴:۴۶ (۷۰۲۱۳۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0