کانال کدال
1399/08/19
11:38
📊 نماد : ثعمرا 📑 موضوع: پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه 🏭 شرکت: عمران و توسعه شاهد ✅ دلایل اصلاح:تغيير مبلغ ا...

📊 نماد : ثعمرا📑 موضوع: پیشنهاد هییت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه🏭 شرکت : عمران و توسعه شاهد✅ دلایل اصلاح:تغییر مبلغ افزایش سرمایه از ۱،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به ۲،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال براساس پیشنهاد بازرس قانونی
🔸 سرمایه فعلی: ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال🔷 مبلغ افزایش سرمایه: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال✅ درصد افزایش سرمایه : ۹۲ درصد🔰منبع تامین افزایش سرمایه:◀️ مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی✳️ قیمت تیوریک سهم : ۹,۰۶۱ ریال با توجه به قیمت پایانی امروز سهم به مبلغ ۱۶,۴۷۹ (ریال) و افزایش سرمایه ۹۲ درصدی، قیمت تیوریک سهم ( قیمت بعد از انجام افزایش سرمایه، بدون افت یا رشد) مبلغ ۹,۰۶۱ ریال می باشد.📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


#ثعمرا #افزایش_سرمایه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ۱۱:۰۸:۵۵ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0