کانال بترانس
1399/09/23
11:59
#حکشتی احتمال زیاد فردا سبز و صف خرید خواهد بود. حد ضرر: تثبیت زیر 2850تومان و تثبیت زیر خطRSI 44

#حکشتی


احتمال زیاد فردا سبز و صف خرید خواهد بود.


حد ضرر: تثبیت زیر ۲۸۵۰تومان و تثبیت زیر خطRSI ۴۴
انتهای خبر

0
0