بورسینه
1399/08/12
13:08
🔹حقوقی‌ها امروز حدود ۸۶۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. 🔹ارزش کل معاملات خرد چهار هزار و ۹۰۰میلیارد تومان بود، اشخاص حقوقی ۲۹درصد یعنی هزار و...

🔹حقوقی‌ها امروز حدود ۸۶۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند.🔹ارزش کل معاملات خرد چهار هزار و ۹۰۰میلیارد تومان بود، اشخاص حقوقی ۲۹درصد یعنی هزار و ۴۰۰میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان ۱۷درصد از کل معاملات شد.🔹بیشترین تزریق پول حقوقی به بورس و فرابورس در سه گروه «بانک‌ها و موسسات اعتباری»، «خودرو و ساخت قطعات» و «فلزات اساسی» رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه‌های «زراعت و خدمات وابسته به آن»، «قند و شکر» و «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» به نفع حقیقی‌ها تمام شد.🔹سه نماد #وشهر، #خساپا و #خودرو لقب بیشترین افزایش سهام حقوقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقیقی‌ها نیز بیشتر به #زدشت، #گکوثر و #قزوین معطوف بود.🔹مالکیت حقوقی در ترکیب سهامداری بانک شهر حدود ۱۴۰میلیارد تومان افزایش یافت و از سوی دیگر سهامداران حقیقی کشت و صنعت دشت خرم‌دره با برتری حدود ۱۴میلیارد تومانی ابتکار عمل را در دست گرفتند.🔹امروز افزایش سهام حقیقی‌ها در ۲۱نماد و افزایش سهام حقوقی‌ها در ۱۰۵نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول ۹۰میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم حدود ۹۰۰میلیارد تومان بود.


#بورسینه

انتهای خبر

0
0