بورس پرس
1400/10/26
12:08
توافق گروه بهمن با انتقال مالکیت زمین برای توسعه فعالیت زیرمجموعه

گروه بهمن از توافق برای انتقال مالکیت قطعه زمینی در کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج جهت توسعه فعالیت خدمات پس از فروش شرکت زیرمجموعه به ارزش ۱۲۸.۱ میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، گروه بهمن از توافق برای انتقال مالکیت قطعه زمینی در کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج جهت توسعه فعالیت خدمات پس از فروش شرکت زیرمجموعه به ارزش ۱۲۸.۱ میلیارد تومان خبر داد و با توقف نماد، آماده بازگشت به تابلو معاملات برای دوشنبه شد.


براین اساس، "خبهمن" پیرو مبایعه نامه ۹ تیر اعلام کرد: مقرر بود قطعه زمینی واقع در کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج متعلق به سرمایه گذاری توسعه ساختمانی سپهر به ارزش ۱۲۸.۱ میلیارد تومان در قبال واگذاری ملک بلوار صبا و مابقی دریافت نقد جهت توسعه فعالیت خدمات پس از فروش شرکت بهمن دیزل به نام آن شرکت شود.


باتوجه به اینکه شرکت بهمن دیزل جهت توسعه فعالیت در جستجوی زمینی با موقعیت مکانی بهتری است و با عنایت به توافق نامه ۲۵ دی فی مابین گروه بهمن با شرکت بهمن دیزل، توافق شد تا انتقال مالکیت زمین مزبور به نام گروه بهمن صورت پذیرد.


تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir


انتهای پیامانتهای خبر

0
0