سیگنال یاب روزانه
1400/05/29
22:27
#شاخص_کانه_های_فلزی/آپدیت به سمت شکست مقاومت 567000 واحد و خط مقاومت در حال پیشروی است. در صورت شکست و تثبیت، اهداف مشخص شده بعدی در دسترس خواهد ...

#شاخص_کانه_های_فلزی/آپدیتبه سمت شکست مقاومت ۵۶۷۰۰۰ واحد و خط مقاومت در حال پیشروی است.در صورت شکست و تثبیت، اهداف مشخص شده بعدی در دسترس خواهد بود۱۴۰۰/۰۵/۲۹
انتهای خبر

0
0