بورس آموز
1399/08/11
08:15
⁉️ جذب بازارگردان برای نماد شستا! 📌 به گفته‌ مدیر عامل شستا، تنها دلیل عدم بازگشایی این نماد طی دو ماه اخیر، تعیین بازارگردان بوده است! ‼️ احتمال...

⁉️ جذب بازارگردان برای نماد شستا!📌 به گفته مدیر عامل شستا، تنها دلیل عدم بازگشایی این نماد طی دو ماه اخیر، تعیین بازارگردان بوده است!‼️ احتمالا مدیران شستا روش‌های کارآمدی را برای پیدا کردن بازارگردان به کار نگرفته‌اند!✅ پیشنهاد ما این است که برای پیدا کردن هرچه زودتر بازارگردان برای شستا، مسیولین آگهی‌ زیر را در سایت دیوار منتشر کنند:کل سهام شستا یکجا در اختیار بازارگردان قرار می‌گیرد سهم تازه عرضه اولیه شده با اصلاح جزیی زیر ۵۰ درصد در ریزش بازار بسته بوده بی خط و خطوط روی چارت و ...بلکه بدین ترتیب این سهم که بازار چشم به راه آن است سریع‌تر بازگشایی شود!
⚡️⚡️بورسآموز را دنبال کنید

انتهای خبر

0
0