کدال۳۶۰
1401/05/31
17:29
#چفیبر #صورت‌های_مالی_تلفیقی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (#حسابرسی_شده) شرکت تولید فیبر ایران ▪️ شرکت تولید فیبر ایران در دوره 12 ماهه منتهی به ...

#چفیبر


#صورت‌های_مالی_تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ( #حسابرسی_شده ) شرکت تولید فیبر ایران
▪️ شرکت تولید فیبر ایران در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم ۲۸ ریال سود محقق کرده است. که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۵٪ افت داشته است▪️ «چفیبر» با سرمایه ثبت شده ۱,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۵۱,۱۲۴ میلیون ریال سود محقق کرده است.❇شرکت در گزارش تلفیقی مبلغ ۴۴,۰۵۴ میلیون ریال زیان شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۷٪ افت داشته است.۱۴۰۱-۰۵-۳۱ ۱۷:۲۹:۵۷ (۹۰۹۷۶۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0