پایگاه خبری انتخاب
1400/05/24
17:48
وزیر خارجه آمریکا: ما برای مقابله با کسانی که ۱۱ سپتامبر به ما حمله کردند به افغانستان رفتیم، به اهداف خود دست یافتیم و تهدید را کاهش دادیم/ انتخاب...

وزیر خارجه آمریکا: ما برای مقابله با کسانی که ۱۱ سپتامبر به ما حمله کردند به افغانستان رفتیم، به اهداف خود دست یافتیم و تهدید را کاهش دادیم/ انتخاب🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0