پارسیس تحلیل
1399/08/12
21:00
نحوه برگزاری #انتخابات آمریکا / فلسفه الکتورال کالج (بخش دوم ) در ابتدا هیچ محدودیتی برای دوران ریاست‌جمهوری نبود. جورج واشنگتن برای ٢دوره اولین ر‌...

نحوه برگزاری #انتخابات آمریکا / فلسفه الکتورال کالج (بخش دوم


)


در ابتدا هیچ محدودیتی برای دوران ریاست‌جمهوری نبود. جورج واشنگتن برای ۲دوره اولین ر‌.ج. آمریکا شد. به پیروی از او تمام ر.ج. بعد او حداکثر دو دوره در کاخ سفید بودند. تا اینکه فرانکلین روزولت در دوره ۴ام خود بالاخره تسلیم عزراییل شد، و سپس قانون آن را به دو دوره محدود کرد.


انتقاداتی نیز به این سیستم وجود دارد. در حال حاضر به طور متوسط به ازا هر ۵۷۵هزار آمریکایی یک الکتور وجود دارد. اما تعداد الکتور ایالتها متناسب با جمعیت آنها نیست، به دلیل دو الکتور مربوط به نماینده‌های مجلس سنا، و در نتیجه رای ساکنین ایالتهای کم‌‌جمعیت اثرگذاری بیشتری دارد.


مورد دیگر اینکه ممکن است برنده رای مردم در سراسر کشور، رای الکتورال کالج را واگذار کند. تا کنون ۴ بار برنده رای سراسری مردم و انتخابات متفاوت بودند. مورد ۲۰۱۶ بین هیلاری و ترامپ با ۳میلیون رای و ۲.۱٪ پیش بودن به نفع هیلاری، بزرگترین تفاوت اینچنینی انتخابات آمریکا بود.انتهای خبر

0
0